nosrat-logo

آقا معلم

کتاب حاضر، شامل 20 داستان از زندگی استاد شهید سید مرتضی مطهری می باشد.

دوازدهمین روز اردیبهشت که فرامی‌رسد، همه بچه‌ها به یاد کسی می‌افتند که مثل پدر یا مادر دلسوزانه و مهربان علم را مثل دانه‌های مروارید بر گوش‌هایشان آویخته و با هر کلمه اورا به دنیایی جدید برده‌است.

اما کسی می‌داند که چرا این روز را به پاسداشت مقام معلم نام نهادند؟ «آقا معلم» که محمدعلی جابری در این اثر او را به شما معرفی می‌کند یکی از ستودنی‌ترین معلمانی است که در این روز هدیه‌اش را با شهادت گرفت و برای همیشه جاودان و آسمانی شد، شهید مرتضی مطهری استاد شهیدی است که افکار و آثار او هنوز هم برای بسیاری از جوانان و نوجوانان قابل تدریس است.

نویسنده

محمدعلی جابری

ناشر

کتابک

تعداد صفحات

48

قیمت محصول

40000