nosrat-logo

اخلاق و معنویت در مکتب شهید سلیمانی

طرح مباحث بلند اخلاقی و معنوی با تکیه بر خاطره ها و نمونه های عینی و ملموس از زندگی شهید سلیمانی و نیز پرداختن به مبانی رفتارهای اخلاقی و معنوی شهید سلیمانی بر اساس آیات و روایات، از ویژگی های مهم این کتاب است.

کتاب فوق در 10 گفتار تنظیم شده است که عناوین این گفتارها عبارتند از: «تزکیه و تهذیب نفس»، «اخلاص»، «توکل»، «عبادت و عشق به خدا»، «دلدادگی به ساحت مقدس اهل بیت(ع)»، «ساده زیستی»، «تواضع و فروتنی»، «ایثار و فداکاری»، «احسان و خدمت به مردم» و «عدالت اجتماعی» می باشد.

طرح مباحث بلند اخلاقی و معنوی با تکیه بر خاطره ها و نمونه های عینی و ملموس از زندگی شهید سلیمانی و نیز پرداختن به مبانی رفتارهای اخلاقی و معنوی شهید سلیمانی بر اساس آیات و روایات، از ویژگی های مهم این کتاب است.

کتاب فوق در 10 گفتار تنظیم شده است که عناوین این گفتارها عبارتند از: «تزکیه و تهذیب نفس»، «اخلاص»، «توکل»، «عبادت و عشق به خدا»، «دلدادگی به ساحت مقدس اهل بیت(ع)»، «ساده زیستی»، «تواضع و فروتنی»، «ایثار و فداکاری»، «احسان و خدمت به مردم» و «عدالت اجتماعی» می باشد.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

جمعی ازنویسندگان

ناشر

بوستان کتاب قم

تعداد صفحات

152