nosrat-logo

حاج قاسم سلیمانی: از ولادت تا شهادت

زندگی مبارزان انقلابی همواره الگویی است برای بهتر زیستن. عزیزانی که برای زنده نگه داشتن آرمان های انقلاب جان خود را فدا کردند. یکی از این الگوهای رفتاری، شهید حاج قاسم سلیمانی است. آنچه در این کتابک می خوانید، قسمت هایی از زندگی سردار دل ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از ولادت تا شهادت است.

زندگی مبارزان انقلابی همواره الگویی است برای بهتر زیستن. عزیزانی که برای زنده نگه داشتن آرمان های انقلاب جان خود را فدا کردند. یکی از این الگوهای رفتاری، شهید حاج قاسم سلیمانی است. آنچه در این کتابک می خوانید، قسمت هایی از زندگی سردار دل ها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از ولادت تا شهادت است.

موضوع

نوجوان

نویسنده

طاهر خوش

ناشر

ارمغان کوثر

تعداد صفحات

40