nosrat-logo

حاج قاسم و جاسوس

مهدی دچار آسیب می شود. دانش ‌آموزی در مدرسه -حین بازی فوتبال- او را هل داده است.
مسؤولین مدرسه به ‌اتفاق خانواده مهدی جلسه‌ ای می گذارند تا تکلیف دانش ‌آموز خطاکار را روشن کنند.
پدربزرگ مهدی که از جانبازان دفاع مقدس است، وقتی متوجه ماجرا می شود، مهدی را با یکی از خاطرات تکان ‌دهنده‌ حاج قاسم مواجه می کند. همین خاطره در تصمیم گیری مهدی راجع به همکلاسی خطاکارش مؤثر واقع می شود.
کودکان در این کتاب علاوه بر این که با شخصیت حاج قاسم سلیمانی آشنا می شوند، روحیه جوانمردی را هم فرا می‌ گیرند.

مهدی دچار آسیب می شود. دانش ‌آموزی در مدرسه -حین بازی فوتبال- او را هل داده است.
مسؤولین مدرسه به ‌اتفاق خانواده مهدی جلسه‌ ای می گذارند تا تکلیف دانش ‌آموز خطاکار را روشن کنند.
پدربزرگ مهدی که از جانبازان دفاع مقدس است، وقتی متوجه ماجرا می شود، مهدی را با یکی از خاطرات تکان ‌دهنده‌ حاج قاسم مواجه می کند. همین خاطره در تصمیم گیری مهدی راجع به همکلاسی خطاکارش مؤثر واقع می شود.
کودکان در این کتاب علاوه بر این که با شخصیت حاج قاسم سلیمانی آشنا می شوند، روحیه جوانمردی را هم فرا می‌ گیرند.

موضوع

کودک

نویسنده

رحیم مخدومی

ناشر

رسول آفتاب

تعداد صفحات

26