nosrat-logo

خانه موزه شهید بابایی

این خانه موزه، خانه کودکی شهید عباس بابایی در قزوین است و یکی از خانه‌های قدیمی قزوین نیز به‌شمار می‌آید، که به وسیله شهرداری قزوین خریداری شده و به عنوان موزه شهید عباس بابایی که از شهدای پرافتخار جنگ می‌باشند، شروع به کار کرد.خانه شهید بابایی در گذشته به عنوان حسینیه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

آدرس

قزوین،سعدی،بلوار نادری،خ رسالت،خ سعدی

تلفن

2833332567

ساعات فعالیت

09:00 – 18:00