nosrat-logo

راهنمای زائران راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور

در آن هنگام که سفر، عطر معنوی به خود می گیرد و آن زمان که مسافر، قدم در حریم قدسی مقربان می نهد، دیگر نباید او را مسافر خواند؛ بلکه او مهمان ویژه ای است که میزبانانش، ساکنان حرم حقند. در این میان، زائران شهدا، راهیان نور عالم غیبند. همان شهیدانی که با غسل خون در دریای بلا، مشرق وجود آدمیان را جان تازه ای بخشیدند.

کتاب «راهنمای زائران راهیان نور» ره توشه ی زائرانی است که در پی حقیقتند؛ حقیقتی ناب از دفاع مقدس که به فرموده ی رهبرمان، داستان عبرت آموز عجیبی است.

هر بخش از این کتاب با عنوان «فاخلع نعلیک انّک بِالوادِ المُقدّسِ طُوًی» به معرفی تفصیلی هر یک از یادمان ها می پردارد. «پیروزی خون»، شرح وقایع و عملیات هایی است که در آن منطقه به وقوع پیوسته است. «روایت دوست و دشمن»، حرف های دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی درباره ی عملیات یا منطقه ی یاد شده است. «یادمانده ها» خاطرات کوتاهی از رزمنده هاست. «با برگزیدگاه»، یاد سرداران را در دل زنده می کند و «حرفی از جنس دیگر»، واگویه های عاشقانه ی سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی است

در آن هنگام که سفر، عطر معنوی به خود می گیرد و آن زمان که مسافر، قدم در حریم قدسی مقربان می نهد، دیگر نباید او را مسافر خواند؛ بلکه او مهمان ویژه ای است که میزبانانش، ساکنان حرم حقند. در این میان، زائران شهدا، راهیان نور عالم غیبند. همان شهیدانی که با غسل خون در دریای بلا، مشرق وجود آدمیان را جان تازه ای بخشیدند.

کتاب «راهنمای زائران راهیان نور» ره توشه ی زائرانی است که در پی حقیقتند؛ حقیقتی ناب از دفاع مقدس که به فرموده ی رهبرمان، داستان عبرت آموز عجیبی است.

هر بخش از این کتاب با عنوان «فاخلع نعلیک انّک بِالوادِ المُقدّسِ طُوًی» به معرفی تفصیلی هر یک از یادمان ها می پردارد. «پیروزی خون»، شرح وقایع و عملیات هایی است که در آن منطقه به وقوع پیوسته است. «روایت دوست و دشمن»، حرف های دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی درباره ی عملیات یا منطقه ی یاد شده است. «یادمانده ها» خاطرات کوتاهی از رزمنده هاست. «با برگزیدگاه»، یاد سرداران را در دل زنده می کند و «حرفی از جنس دیگر»، واگویه های عاشقانه ی سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی است

نویسنده

موسسه عماد

تعداد صفحات

115

ناشر

کتاب یوسف

قیمت فروش

14, 425

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/09