سردار سلیمانی: سرداری که از نو باید شناخت

در این اثر که مشتمل بر 5 فصل می‌باشد؛ ویژگی های اخلاقی، هویتی و سیاسی این شهید عالی مقامِ عالی جا، با مدد از نگاه زلال صاحب‌نظران و پژوهش‌گران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پدید آورنده این اثر امید آن دارد با انتشار این کتاب که حاصل نگاه و اندیشه همه اصحاب فکر و قلم به این شهید بزرگوار است؛ گامی هرچند کوچک اما تأثیرگذار در جهت شناخت شهید سلیمانی در دومین سالگرد شهادتش برداشته باشد.

در این اثر که مشتمل بر 5 فصل می‌باشد؛ ویژگی های اخلاقی، هویتی و سیاسی این شهید عالی مقامِ عالی جا، با مدد از نگاه زلال صاحب‌نظران و پژوهش‌گران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پدید آورنده این اثر امید آن دارد با انتشار این کتاب که حاصل نگاه و اندیشه همه اصحاب فکر و قلم به این شهید بزرگوار است؛ گامی هرچند کوچک اما تأثیرگذار در جهت شناخت شهید سلیمانی در دومین سالگرد شهادتش برداشته باشد.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

اسدالله افشار

ناشر

سفیر اردهال

تعداد صفحات

348