nosrat-logo

سرو روان: وداع تاریخی مردم در تشییع باشکوه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دی 1398

کتاب حاضر، روایت سید متین هاشمی در «سرو روان» از محشر تشییع سردار سلیمانی در تهران مویدی می باشد بر آنچه گذشت، هنرمند در کنار مردم و بلکه در میان مردم با درد آنان زیسته و با اندوه آنان گریسته تا اثری خلق کند که بخشی از یک روز طوفاتی مردم ایران ثبت شود، اگر چه برای نسل ما این تشییع تازگی ندارد. اما «سرو روان» برای آیندگان و تاریخ گزارشی است دقیق بی آنکه بخواهد دروغ ببافد و یا اغراق کند.

دوربین هاشمی، صحنه‌هایی را ثبت کرده که عشق مردم کوچه و بازار را به قهرمان ملی شان نشان می‌دهد، در میان این مردم همه را می‌توان دید، حتی آنهایی را که شاید با انقلاب میانه‌ای ندارند اما حاج قاسم را قهرمان خودشان می‌دانند!

کتاب حاضر، روایت سید متین هاشمی در «سرو روان» از محشر تشییع سردار سلیمانی در تهران مویدی می باشد بر آنچه گذشت، هنرمند در کنار مردم و بلکه در میان مردم با درد آنان زیسته و با اندوه آنان گریسته تا اثری خلق کند که بخشی از یک روز طوفاتی مردم ایران ثبت شود، اگر چه برای نسل ما این تشییع تازگی ندارد. اما «سرو روان» برای آیندگان و تاریخ گزارشی است دقیق بی آنکه بخواهد دروغ ببافد و یا اغراق کند.

دوربین هاشمی، صحنه‌هایی را ثبت کرده که عشق مردم کوچه و بازار را به قهرمان ملی شان نشان می‌دهد، در میان این مردم همه را می‌توان دید، حتی آنهایی را که شاید با انقلاب میانه‌ای ندارند اما حاج قاسم را قهرمان خودشان می‌دانند!

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

ناشر

مکتب حاج قاسم

تعداد صفحات

252