nosrat-logo

شرح دلبری

در این اثر سعی شده است با نگاهی گذرا به وصیت ‌نامه حاج قاسم که در حقیقت منشور عشق و دلدادگی و انسانیت است، گریزی به اندیشه ‌های والای او بزنیم و از روزنه فهم بهتر غزل عاشقانه او، توشه‌ای جهت اعتلای مکتب سلیمانی اخذ نماییم.

در این اثر سعی شده است با نگاهی گذرا به وصیت ‌نامه حاج قاسم که در حقیقت منشور عشق و دلدادگی و انسانیت است، گریزی به اندیشه ‌های والای او بزنیم و از روزنه فهم بهتر غزل عاشقانه او، توشه‌ای جهت اعتلای مکتب سلیمانی اخذ نماییم.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

محمدعلی تولائی

ناشر

موسسه جوانان آستان قدس رضوی

تعداد صفحات

130