nosrat-logo

شناسنامه شهدا نوجوان شهید محمد حسین فهمیده

کتاب حاضر از مجموعه «شناسنامه شهدا» گوشه ای از خصوصیات فردی و داستان ایثار و فداکاری نوجوان شهید محمدحسین فهمیده را بیان می کند.

کتاب حاضر از مجموعه «شناسنامه شهدا» گوشه ای از خصوصیات فردی و داستان ایثار و فداکاری نوجوان شهید محمدحسین فهمیده را بیان می کند.

نویسنده

لیلا دهقانی

تعداد صفحات

16

ناشر

کتابک

قیمت فروش

000, 5

قیمت با تخفیف

4, 750

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/02