nosrat-logo

مدرسه درس آموز حاج قاسم

راه، مسلک و مرام مکتب سلیمانی به عنوان مدرسه درس آموز، همان راه پیروی از ولایت است؛ راهی که انتهای آن سعادت و بهروزی است. لذا بر این اساس می بایست زوایای این مکتب و این مدرسه برای نسل جدید تبیین و تشریح شود تا همه نوجوانان و جوانان این مرز و بوم با این فرهنگ و تفکر ارزشمند و این مدرسه درس آموز آشنا شوند و بدانند که تنها راه سعادت، پیروی از ولایت است.
مختصری از منش و مرام سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده دل ها را در این کتاب برای نسل نوجوان و جوان انقلاب به تصویر بکشانیم.

با هم پای کلاس درس مدرسه درس آموز حاج قاسم می نشینیم و درس اخلاق، ایمان و شجاعت را از او می آموزیم

راه، مسلک و مرام مکتب سلیمانی به عنوان مدرسه درس آموز، همان راه پیروی از ولایت است؛ راهی که انتهای آن سعادت و بهروزی است. لذا بر این اساس می بایست زوایای این مکتب و این مدرسه برای نسل جدید تبیین و تشریح شود تا همه نوجوانان و جوانان این مرز و بوم با این فرهنگ و تفکر ارزشمند و این مدرسه درس آموز آشنا شوند و بدانند که تنها راه سعادت، پیروی از ولایت است.
مختصری از منش و مرام سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده دل ها را در این کتاب برای نسل نوجوان و جوان انقلاب به تصویر بکشانیم.

با هم پای کلاس درس مدرسه درس آموز حاج قاسم می نشینیم و درس اخلاق، ایمان و شجاعت را از او می آموزیم

موضوع

نوجوان

نویسنده

محمد جان نثار

ناشر

سدره المنتهی

تعداد صفحات

160