مکتب حاج قاسم

مکتب حاج قاسم: وصیت نامه الهی – سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

مکتب حاج قاسم: وصیت نامه الهی – سیاسی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

قاسم سلیمانی

ناشر

خط مقدم

تعداد صفحات

55