مکتب سلیمانی

بخشی از مقدمه:
… بسیاری از ما در این فکر فرو رفتیم که چه باید کرد تا مانند حاج قاسم شد؟ چه کنیم که در راه سربازی و جانبازی برای مولایمان امام عصر ارواحنافداه چون حاج قاسم سربازی شایسته باشیم و خوشنودی حضرتش را تحصیل کرده و در راستای تحقق اهداف متعالی آن حضرت خود و دیگران را پیش ببریم؟

برخی می‌گفتند که سر این موفقیتها، شهادت وی بود ولی وقتی تاریخ را ورق زدیم دیدیم شهیدان فراوانند و حاج قاسمها کم؛ همه شهیدان عزیزند ولی همه بسان و قامت وی نیستند، پس چیزی دیگر جز شهادت نیز حتما در میان است.برخی می‌گفتند ولایت مداری و بصیرت حاج قاسم منشأ همه این برکات است، وی مرد اطاعت از ولی فقیه و پشتیبان همیشه در صحنه ایشان بود؛ از این رو به این درجات رسید. ولی باز هم می‌بینیم که ادعای ولایت مداری با حضور همیشگی در صحنه از ویژگیهای انحصاری حاج قاسم نبوده و نیست؛ دیگرانی هم هستند که به این صفت مشهور بودند ولی چنین دلها را تکان ندادند و اثری شگفت نیافریدند.ما هر چه جستیم و جستیم فقط به این حقیقت رسیدیم که امتیاز حاج قاسم که مادر شهادت و بصیرت و ولایت مداری وی نیز بود اخلاص و توحید و جهاد اکبر وی بود؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «این ناشی از اخلاص است؛ اگر اخلاص نباشد این جور دلهای مردم متوجه نمی‌شود. دلها دست خداست اینکه دلها اینجور همه متوجه می‌شوند این نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت. مرد بزرگی بود خدا ان شاء الله درجاتش را عالی بکند.»

این جهاد اکبر و عشق و سوز بود که ولایت مداری و شهادت او را رنگ و بوئی دیگر زده و حال و هوائی دیگر در او آفریده بود. و همین نورانیت و خداجوئی و خداخواهی وی چراغی برای ما بازماندگان شد که راه وی را ادامه دهیم و به سوی آن مقصد عالی قدم برداریم.سردار شهید اثبات کرد که حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ظرفیت ساختن مردانی را دارد که از ظلمتکده عالم دنیا دل کنده و رو به سوی عالم نور پرواز نمایند.

حاج قاسم شاگرد مکتب انقلاب اسلامی و ارادتمند معمار کبیر این انقلاب بود و در پرتو تعالیم حیات بخش آن بزرگمرد تاریخ توانست چنین بال بگشاید و آسمانی شود.در این چند صفحه ابتدا نگاهی گذرا می‌افکنیم بر مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتبی که در آن شهادت با شهد شیرین توحید و جهاد اکبر آمیخته است و سپس مروری می‌نماییم بر حکایاتی دلنشین از شهیدان مکتب سلیمانی، شهیدانی که چون او عاشق و دلباخته خداوند بوده و میوه شیرین شهادت در جهاد اصغر را از درخت تنومند جهاد اکبر چیده بودند و با تکیه بر خداوند و عشق و محبت و توسل و ایثار راهی به سوی عالم نور و طهارت گشوده بودند تا سیره و روش الهی ایشان راهنما و الگوئی برای ما زندانیان عالم خاکی باشد.

بخشی از مقدمه:
… بسیاری از ما در این فکر فرو رفتیم که چه باید کرد تا مانند حاج قاسم شد؟ چه کنیم که در راه سربازی و جانبازی برای مولایمان امام عصر ارواحنافداه چون حاج قاسم سربازی شایسته باشیم و خوشنودی حضرتش را تحصیل کرده و در راستای تحقق اهداف متعالی آن حضرت خود و دیگران را پیش ببریم؟

برخی می‌گفتند که سر این موفقیتها، شهادت وی بود ولی وقتی تاریخ را ورق زدیم دیدیم شهیدان فراوانند و حاج قاسمها کم؛ همه شهیدان عزیزند ولی همه بسان و قامت وی نیستند، پس چیزی دیگر جز شهادت نیز حتما در میان است.برخی می‌گفتند ولایت مداری و بصیرت حاج قاسم منشأ همه این برکات است، وی مرد اطاعت از ولی فقیه و پشتیبان همیشه در صحنه ایشان بود؛ از این رو به این درجات رسید. ولی باز هم می‌بینیم که ادعای ولایت مداری با حضور همیشگی در صحنه از ویژگیهای انحصاری حاج قاسم نبوده و نیست؛ دیگرانی هم هستند که به این صفت مشهور بودند ولی چنین دلها را تکان ندادند و اثری شگفت نیافریدند.ما هر چه جستیم و جستیم فقط به این حقیقت رسیدیم که امتیاز حاج قاسم که مادر شهادت و بصیرت و ولایت مداری وی نیز بود اخلاص و توحید و جهاد اکبر وی بود؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «این ناشی از اخلاص است؛ اگر اخلاص نباشد این جور دلهای مردم متوجه نمی‌شود. دلها دست خداست اینکه دلها اینجور همه متوجه می‌شوند این نشان دهنده این است که یک اخلاص بزرگی در آن مرد وجود داشت. مرد بزرگی بود خدا ان شاء الله درجاتش را عالی بکند.»

این جهاد اکبر و عشق و سوز بود که ولایت مداری و شهادت او را رنگ و بوئی دیگر زده و حال و هوائی دیگر در او آفریده بود. و همین نورانیت و خداجوئی و خداخواهی وی چراغی برای ما بازماندگان شد که راه وی را ادامه دهیم و به سوی آن مقصد عالی قدم برداریم.سردار شهید اثبات کرد که حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی ظرفیت ساختن مردانی را دارد که از ظلمتکده عالم دنیا دل کنده و رو به سوی عالم نور پرواز نمایند.

حاج قاسم شاگرد مکتب انقلاب اسلامی و ارادتمند معمار کبیر این انقلاب بود و در پرتو تعالیم حیات بخش آن بزرگمرد تاریخ توانست چنین بال بگشاید و آسمانی شود.در این چند صفحه ابتدا نگاهی گذرا می‌افکنیم بر مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتبی که در آن شهادت با شهد شیرین توحید و جهاد اکبر آمیخته است و سپس مروری می‌نماییم بر حکایاتی دلنشین از شهیدان مکتب سلیمانی، شهیدانی که چون او عاشق و دلباخته خداوند بوده و میوه شیرین شهادت در جهاد اصغر را از درخت تنومند جهاد اکبر چیده بودند و با تکیه بر خداوند و عشق و محبت و توسل و ایثار راهی به سوی عالم نور و طهارت گشوده بودند تا سیره و روش الهی ایشان راهنما و الگوئی برای ما زندانیان عالم خاکی باشد.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

کتاب نسخه دیجیتال

ناشر

موسسه جوانان آستان قدس رضوی

تعداد صفحات

280