nosrat-logo

پا به پای قاسم

در «پا به پای قاسم»، تلاش شده است تحولات منطقه در بازه زمانی دهه 80 و 90 شمسی و بخش‌ های مختلف منطقه که ایران در آن حضور داشته به مخاطب ارائه و تحلیل شود.

این کتاب تجمیعی از مقالاتی است که نویسنده در برهه‌ های مختلف و برای «مخاطبان متفاوت» نوشته و در نشریات یا سایت‌ های گوناگون از فصلنامه تا روزنامه و خبرگزاری منتشر شده است. برخی مقاله و برخی هم مصاحبه بوده‌ اند که اینک به شکل کتاب درآمده است

در «پا به پای قاسم»، تلاش شده است تحولات منطقه در بازه زمانی دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی و بخش‌ های مختلف منطقه که ایران در آن حضور داشته به مخاطب ارائه و تحلیل شود.

این کتاب تجمیعی از مقالاتی است که نویسنده در برهه‌ های مختلف و برای «مخاطبان متفاوت» نوشته و در نشریات یا سایت‌ های گوناگون از فصلنامه تا روزنامه و خبرگزاری منتشر شده است. برخی مقاله و برخی هم مصاحبه بوده‌ اند که اینک به شکل کتاب درآمده است

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

سعدالله زارعی

ناشر

موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

تعداد صفحات

375