nosrat-logo

پدرانه مادرانه

اثر حاضر جلد سوم از مجموعه زندگی به سبک شهدا می باشد.
آن چه در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد، اشاره هایی به اساسی ترین وظایف والدین در خانواده است؛ وظایفی که با رعایت آن می توان خانواده را به محیطی توأم با آسایش و آرامش برای اعضای خانواده تبدیل نمود و زمینه را برای رشد اخلاقی و معنوی جامعه فراهم آورد.

اثر حاضر جلد سوم از مجموعه زندگی به سبک شهدا می باشد.
آن چه در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد، اشاره هایی به اساسی ترین وظایف والدین در خانواده است؛ وظایفی که با رعایت آن می توان خانواده را به محیطی توأم با آسایش و آرامش برای اعضای خانواده تبدیل نمود و زمینه را برای رشد اخلاقی و معنوی جامعه فراهم آورد.

نویسنده

عبدالعزیز فاتحی مجرد

تعداد صفحات

111

ناشر

مطاف عشق

قیمت فروش

28000

قیمت با تخفیف

0

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/03