nosrat-logo

پرواز بغداد- بهشت

جلد اول کتاب «پرواز بغداد ـ بهشت» در 6 بخش به زندگی و خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تا خرداد ماه 1361 پرداخته و دارای بخش ویژه تصاویر از مراحل مختلف زندگی این شهید است.

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت شهید قاسم سلیمانی، زندگی نامه و عملیات های درون مرزی در دوران جنگ تحمیلی، تقریظ و دست نوشته ها، وصیت نامه سیاسی و الهی و حاج قاسم به روایت دیگران (سیاستمداران و اندیشکده های غربی) بخش های این کتاب را تشکیل داده است.

جلد اول کتاب «پرواز بغداد ـ بهشت» در ۶ بخش به زندگی و خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تا خرداد ماه ۱۳۶۱ پرداخته و دارای بخش ویژه تصاویر از مراحل مختلف زندگی این شهید است.

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت شهید قاسم سلیمانی، زندگی نامه و عملیات های درون مرزی در دوران جنگ تحمیلی، تقریظ و دست نوشته ها، وصیت نامه سیاسی و الهی و حاج قاسم به روایت دیگران (سیاستمداران و اندیشکده های غربی) بخش های این کتاب را تشکیل داده است.

موضوع

عمومی( بزرگسال )

نویسنده

محمد جان نثار

ناشر

سدره المنتهی

تعداد صفحات

370