nosrat-logo

دار و دسته دارعلی جلد چهارم: تویوتای خرگوشی

«تویوتای خرگوشی» در ادامه سه مجلد دار و دسته دارعلی است و با توجه به مطالعاتی که خصوصا در باب طنز دفاع مقدس انجام دادم احساس کردم که می توان دوام و قوامی به این سه مجموعه داد لذا مجموعه «تویوتای خرگوشی» را به رشته تحریر درآوردم.

راوی نیز در این مجموعه بیست داستانی، همان شخصیت دارعلی و اول شخص است که داستان بر محوریت دو شخصیت جدید به نام های داود و منصور قرار دارد.

اگر به سه عنوان مجموعه «آمبولانس شتری»، «برانکارد دربستی» و «گردان بلدرچین» نگاه کنید یک قرابتی را می توان از لحاظ عنوان با هم پیدا کرد، که بالتبع عنوان «تویوتای خرگوشی» نیز از همین قاعده پیروی می کند.

در اصل تویوتاهای خاکی که در جنگ استفاده می شد در زبان محاوره رزمندگان به تویوتای خرگوشی ملقب بود که من هم از این عنوان در نامگذاری کتاب استفاده کرده ام.

«تویوتای خرگوشی» در ادامه سه مجلد دار و دسته دارعلی است و با توجه به مطالعاتی که خصوصا در باب طنز دفاع مقدس انجام دادم احساس کردم که می توان دوام و قوامی به این سه مجموعه داد لذا مجموعه «تویوتای خرگوشی» را به رشته تحریر درآوردم.

راوی نیز در این مجموعه بیست داستانی، همان شخصیت دارعلی و اول شخص است که داستان بر محوریت دو شخصیت جدید به نام های داود و منصور قرار دارد.

اگر به سه عنوان مجموعه «آمبولانس شتری»، «برانکارد دربستی» و «گردان بلدرچین» نگاه کنید یک قرابتی را می توان از لحاظ عنوان با هم پیدا کرد، که بالتبع عنوان «تویوتای خرگوشی» نیز از همین قاعده پیروی می کند.

در اصل تویوتاهای خاکی که در جنگ استفاده می شد در زبان محاوره رزمندگان به تویوتای خرگوشی ملقب بود که من هم از این عنوان در نامگذاری کتاب استفاده کرده ام.

نویسنده

اکبرصحرایی

ناشر

سوره مهر

تعداد صفحات

142

قیمت فروش

000, 35

قیمت با تخفیف

250, 33

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/02