nosrat-logo

سرزمین مقدس

آنچه در این مجموعه می خوانید مطالبی است که روایتگری برای زائرین مناطق عملیاتی جنوب، بی نیاز از آن نیست. مجموعه ای مشتمل بر اطلاعات یادمان ها و مناطق عملیاتی جنوب، مدیریت جهت استفاده بهینه از فرصت های راهیان نور، ویژگی ها و ضرورت های کاروان ها، فرصت ها و نمادها، معرفی یادمان ها به همراه خاطرات مناسب با یادمان و نقشه های راهیان نور.

آنچه در این مجموعه می خوانید مطالبی است که روایتگری برای زائرین مناطق عملیاتی جنوب، بی نیاز از آن نیست. مجموعه ای مشتمل بر اطلاعات یادمان ها و مناطق عملیاتی جنوب، مدیریت جهت استفاده بهینه از فرصت های راهیان نور، ویژگی ها و ضرورت های کاروان ها، فرصت ها و نمادها، معرفی یادمان ها به همراه خاطرات مناسب با یادمان و نقشه های راهیان نور.

نویسنده

جواد شفیعیان

تعداد صفحات

298

ناشر

موسسه روایت سیره شهدا

قیمت فروش

000, 55

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/09