nosrat-logo

شناسنامه شهدا شهید مصطفی صدرزاده

کتاب حاضر از مجموعه «شناسنامه شهدا»، سبک زندگی، مشخصات فردی و دانستنی هایی را در مورد شهید مصطفی صدرزاده بیان می کند.

کتاب حاضر از مجموعه «شناسنامه شهدا»، سبک زندگی، مشخصات فردی و دانستنی هایی را در مورد شهید مصطفی صدرزاده بیان می کند.

نویسنده

ناهید رحیمی

تعداد صفحات

16

ناشر

کتابک

قیمت فروش

000, 5

قیمت با تخفیف

4, 750

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/02