nosrat-logo

منم میشم یه حاج قاسم

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اسمی است که سالیانی طولانی بر زبان کوچک و بزرگ مردم این سرزمین خواهد بود. آنچه از این شهید مقاومت و محبت، شخصیتی جاودانه ساخت، پیوند او با ماندگارترین خوبی هاست … .

«منم میشم یه حاج قاسم» تلاشی است برای آشنایی کودکان سرزمینمان ایران، با این قهرمان بزرگ!

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اسمی است که سالیانی طولانی بر زبان کوچک و بزرگ مردم این سرزمین خواهد بود. آنچه از این شهید مقاومت و محبت، شخصیتی جاودانه ساخت، پیوند او با ماندگارترین خوبی هاست … .

«منم میشم یه حاج قاسم» تلاشی است برای آشنایی کودکان سرزمینمان ایران، با این قهرمان بزرگ!

موضوع

کودک

نویسنده

علیرضا سبحانی نسب

ناشر

جمال

تعداد صفحات

36