nosrat-logo

من یک حاج قاسمم

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اسمی است که سالیانی طولانی بر زبان کوچک و بزرگ مردم این سرزمین خواهد بود. آنچه از این شهید مقاومت و محبت، شخصیتی جاودانه ساخت، پیوند او با ماندگارترین خوبی هاست …

“من یک حاج قاسمم” تلاشی است برای آشنایی کودکان سرزمینمان ایران، با این قهرمان بزرگ!
نشر جمال افتخار یافته آثار کودکانه ای پیرامون این اسوه ماندگار منتشر کند. امید که فرزندانمان به باوری شیرین و تصویری روشن از او دست یابند و راهش را ادامه دهند …

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اسمی است که سالیانی طولانی بر زبان کوچک و بزرگ مردم این سرزمین خواهد بود. آنچه از این شهید مقاومت و محبت، شخصیتی جاودانه ساخت، پیوند او با ماندگارترین خوبی هاست …

“من یک حاج قاسمم” تلاشی است برای آشنایی کودکان سرزمینمان ایران، با این قهرمان بزرگ!
نشر جمال افتخار یافته آثار کودکانه ای پیرامون این اسوه ماندگار منتشر کند. امید که فرزندانمان به باوری شیرین و تصویری روشن از او دست یابند و راهش را ادامه دهند …

نویسنده

مجتبی کرمی

ناشر

جمال

تعداد صفحات

12

قیمت فروش

000, 10

قیمت با تخفیف

500, 9

تاریخ بروزرسانی قیمت

1401/08/02